Inspecties

Scope 12 Keuring Zonnepanelen

 

Uw zonnepaneelinstallatie moet gekeurd worden, een Scope 12 is gevraagd, dit is de nieuwe inspectiestandaard die door de verzekeraars samen met deskundigen in het leven is geroepen. Tijdens de controle kijken we of de installatie brandveilig, constructie- en elektrisch veilig is. De PV-panelen op het dak, omvormer(s) en bijbehorende elektrische voorzieningen worden gecontroleerd.

De eerste controle is een EBI, eerste bijzondere inspectie, hierna is vaak de periodieke controle elke 5 jaar benodigd.

 

Scope 10 Brandrisico-Inspectie

 

ZichtbaarStroom biedt de SCIOS Scope 10 brandrisico-inspectie voor elektrisch materieel, gebaseerd op de NTA 8220, waarvoor de verzekeringsbranche in het algemeen kiest. Tijdens de keuring kijken wij niet alleen naar de vaste elektrische installaties. Wij kijken ook naar de elektrische veiligheid van risicovolle apparaten en machines. Deze kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van brand. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage met de risico verhogende afwijkingen, zodat u deze kunt (laten) verhelpen. Als SCIOS-gecertificeerd bedrijf zijn wij bevoegd om de inspectie te registreren in het SCIOS portaal met adres en installatie-eigenschappen. Vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en SCIOS-gecertificeerde bedrijven hebben toegang tot dit portaal.

Volgens de Arbowet heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Met een NEN 3140 keuring voldoet u aan de eisen van de Arbowet. Dan voeren wij ook diverse metingen uit om aanraakspanningen uit te sluiten. Wij kunnen beide inspecties voor u verzorgen.

 

Scope 8/NEN 3140

Keuring Elekrische Installaties

 

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. Wij voeren NEN 3140 en Scope 8 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met, indien nodig, aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden.

 

THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

 

Zonder meerkosten doen we tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.

 

NEN 1010

 

U wilt als installateur of eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring: Een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Het doel van inspectie is te bepalen of de elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften. Nieuwe elektrische installaties evenals wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen. Elke installatie moet tijdens het installeren, voor zover in redelijkheid uitvoerbaar, en bij voltooiing, worden geïnspecteerd voordat deze door de opdrachtgever in bedrijf wordt genomen.