Radiodetectie

Opzoeking van ondergrondse geleiders

 

Radiodetectie is een techniek voor de opzoeking van ondergrondse geleiders zoals elektriciteitskabels en metalen leidingen. Het systeem wordt ook een kabelzoeker genoemd, hoewel ook leidingen hiermee kunnen opgespoord worden.

 

Positie en diepte van een leiding

 

Door een uniek signaal te creëren op de te zoeken elementen, kunnen we de positie van deze elementen eenduidig vastleggen.

Met een detector kan dit signaal bovengronds gevolgd worden, zodat het ganse tracé in kaart wordt gebracht. Zowel de positie als de diepte van het tracé worden bepaald.

Radiodetectiesignaal

 

Dit unieke signaal kan op verschillende manieren worden aangebracht. Wanneer het element ergens bovengronds zichtbaar is (cabine, hydrant,…) kan dit rechtstreeks op het blote metaal of via een zendtang rond het element (zo dient er niets onnodig uit dienst te worden gesteld). Is het element niet zichtbaar, dan kan het signaal ook bovengronds de grond worden ingestuurd.

Kabels die op het moment van opsporen stroom voeren, produceren zelf een magnetisch veld. Dit veld kan ook worden gedetecteerd met de ontvanger zonder dat er een apart signaal moet worden gecreëerd.

 

Markering op het terrein of aanduiding op een plan

 

Radiodetectie is een relatief snelle manier van opsporen. Op het terrein kan het tracé direct gemarkeerd worden. Door dit tracé op te meten, kunnen we het tracé aanduiden op een plan.

Niet-geleidende leidingen

 

Teccon gebruikt radiodetectie ook om niet-geleidende leidingen in kaart te brengen. Dit doen we met behulp van traceerkabels.

 

Complexe ondergrondse situaties

 

Op plaatsen waar veel kabels samenkomen bestaat het gevaar dat het signaal kan overspringen naar een naburige kabel.

Door radiodetectie te combineren met andere technieken zoals grondradar of zelfs proefsleuven krijgen we een duidelijk beeld van de ondergrond en kunnen we foute interpretaties vermijden.

 

Toepassingen

Mogelijke toepassingen van radiodetectie zijn de precieze locatie, het verloop en diepte bepalen van:

  • Telefoonkabels, elektriciteitskabels (hoog- en laagspanning), openbare verlichting,…
  • Gas- of waterleidingen of andere productleidingen.
  • Toevoerleidingen van stookolietanks.
  • Wachtbuizen waarin reeds kabels getrokken zijn.