SCOPE 8 (NEN3140)

Scope 8 (NEN3140) KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIES

 

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. Wij voeren NEN 3140 en Scope 8 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met, indien nodig, aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak her-inspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.

THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

 

Zonder meerkosten doen we tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.